INFO W SKRÓCIE

**************************************************

 

    !!! UWAGA !!! Główne informacje na stronie związane są z okresem od dnia 2016'09'05 do 2017'06'12 – czyli z 30. sezonem treningowym w Polskim Stowarzyszeniu Wu-shu. Są to na razie ustalenia wstępne.

 

    Strona internetowa PSWKC jest sukcesywnie aktualizowana. Zawiera tylko skrót danych dotyczących Stowarzyszenia i jego działalności. Dobrze wyświetlają ją m.in.: Chrome, Internet Explorer i Firefox.

    Obecnie jesteśmy w trakcie przygotowań do sezonu 2016/2017. Pierwsze zajęcia 30. sezonu odbędą się dnia 2016'09'05 ?! Zwyczajowo każdy adept, który ćwiczył w ostatnich miesiącach otrzyma SMS-a z pełnymi informacjami o tym wydarzeniu.

    Od sezonu 2016/2017 zablokowane są przyjęcia do wszystkich sekcji działających w Polskim Stowarzyszeniu Wu-shu. Powyższa decyzja nie dotyczy osób, które już wcześniej trenowały w Akademiach PSWKC, w całości uregulowały składki członkowskie oraz mają 18 lat i więcej.

    Nasze zajęcia dają możliwość zadbania o zdrowie i sprawność fizyczną, a także poznania wszechstronnej i bardzo skutecznej sztuki walki, jaką na pewno jest liczące kilka tysięcy lat chińskie wu-shu (kung-fu).

Info > Mistrz Paweł Liczner; tel.: 664 926 486 (po godz. 15:00).

Uwaga > Od sezonu 2016/2017 zostały wstrzymane zapisy nowych adeptów do wszystkich sekcji.

    Dnia 2012'06'30 zlikwidowano ogólnodostępną Sekcję 2. III Akademii Wu-shu, przeznaczoną dla kilkuletnich dzieci i ich rodziców.

    Oprócz ćwiczeń na sali gimnastycznej organizowane są wyjazdy na: obozy sportowe, testy wytrzymałościowe, wycieczki turystyczne, zajęcia techniczne i terenowe we wszystkie większe górskie pasma Polski.

    (; Przeszliśmy nawet urokliwą tatrzańską Orlą Perć i dla równowagi pokonaliśmy także pienińską Sokolą Perć ;)

    Poza głównymi treningami odbywają się także zajęcia dla firm, osób prywatnych oraz specjalne szkolenia i kursy. W odniesieniu do nich obowiązują dodatkowe wymagania, które są ustalane bezpośrednio z zainteresowanymi tą ofertą.

 

 

30. SEZON TRENINGOWY

Info – początek sezonu dnia 2016'09'05 ?!

**************************************************

 

AKADEMIE I SEKCJE

 

          III AKADEMIA WU-SHU – ogólnodostępna Sekcja 1.

    Zajęcia dla wszystkich osób z PSWKC, które mają 18 lat.

Adres > Gliwice, ul. Tarnogórska 59; Szkoła Podstawowa Nr 7 – MAPA.

Treningi odbywają się w poniedziałki od godz. 18:30 do 20:00.

Info dotyczące zajęć > Treningi składają się z różnorodnych elementów, wykorzystywanych odpowiednio do obowiązującego programu szkoleniowego. Do podstawowych zaliczane są m.in.: "miękka" walka na punkty witalne, "max" techniczny, krótkie akcje bojowe, odmiany "twardej" walki oraz formy i układy techniczne. Z kolei do elementów uzupełniających należą m.in.: tor przeszkód, uodparnianie ciała, "max" ogólny, ćwiczenia z hinduskiej hatha-yogi, a także gry zespołowe o (; zmodyfikowanych zasadach ;)

Plan dotyczący broni > W tygodniu, w którym jest 15. dzień miesiąca w programie są na zmianę techniki z użyciem krótkiego kija (1m; miecza) oraz pałki (50cm; noża). Warto przynosić na salę bambusową igłę (20-25cm).

Wymagania wiekowe > Dla adeptów Stowarzyszenia ćwiczących na sali gimnastycznej i poza nią – min. to około 18 lat. Dla wszystkich innych osób niezrzeszonych w PSWKC, zaproszonych przez naszych adeptów do gościnnego udziału w zajęciach na sali i poza nią – 18 lat i więcej.

Składki członkowskie > Wnoszona składka jest zależna od wykorzystania propozycji oferowanych przez Stowarzyszenie: pakiet obejmujący wszystkie treningi na sali (3-5) związany jest ze składką 70zł/mc od osoby; 50zł/mc dotyczy ulgowej opłaty za drugą i każdą kolejną osobę z rodziny (wspólny budżet) uczestniczącą we wszystkich zajęciach; składka w wysokości 50zł/mc dotyczy również udziału w 2. zajęciach w miesiącu (nie ma żadnych ulg); przy obecności na 1. treningu w miesiącu opłata wynosi 30zł (nie ma żadnych ulg; nie dotyczy adeptów, którzy pojawili się tylko raz na pół sezonu oraz osób, które zostały zaproszone przez uczestnika zajęć zrzeszonego w naszej Organizacji do jednorazowego gościnnego udziału w ćwiczeniach na sali).

Uwaga > Od sezonu 2016/2017 zostały zablokowane przyjęcia nowych adeptów do wszystkich sekcji.

    Osoby, które biorą udział w treningach tworzą małą kameralną grupę pozytywnie i koleżeńsko nastawionych ludzi, z którymi można przyjemnie spędzić czas na sali i np. w górach.

    Celem zajęć jest wszechstronne wyszkolenie adepta i jego harmonijny rozwój w każdej sferze. Dlatego program obejmuje m.in.: techniki wu-shu (zwane także kung-fu [gong-fu]; sztuki walki bez i z użyciem broni), podstawy medycyny, filozofię, psychologię i kulturę Chin. Stosowane metody treningowe (od ciekawych rozważań o północy przy ognisku [na obozie sportowym], po górskie marsze nawet powyżej 100km) mają przyczynić się do poznania samego siebie i własnych możliwości.

    W dni wolne od zajęć w SP-7 nie ma treningów na sali (szkoła jest zamykana). Sezon 2016/2017 zakończy się dnia 2017'06'12 ?!

    Zajęcia prowadzi mistrz Paweł Liczner – 14. st. techniczny, który ze sztukami walki związany jest od maja 1974r. Od grudnia 1984r. jest instruktorem wu-shu (kung-fu), a przez wcześniejsze 2 lata zajmował się treningami jako asystent mistrza. W prowadzeniu treningów pomaga mu asystent Adam Riegel – 11. st. techniczny, który w swoim dorobku posiada m.in. tytuły wicemistrza i mistrza Polski.

         III AKADEMIA WU-SHU – ogólnodostępna Sekcja 2.

    Zajęcia dla kilkuletnich dzieci i ich rodziców.

Uwaga > Dnia 2012'06'30 sekcja została zlikwidowana.

         III AKADEMIA WU-SHU :

         – ograniczona w dostępie Sekcja 3.

    Zajęcia dla firm (pracowników i stażystów danej firmy).

         – ograniczona w dostępie Sekcja 4.

    Zajęcia dla osób prywatnych.

         – ograniczona w dostępie Sekcja 5.

    Szkolenia specjalne i kursy (dla firm oraz osób prywatnych).

Info > W odniesieniu do Sekcji 3-5 obowiązują ustalenia uzgodnione z osobami lub firmami zainteresowanymi tą ofertą.

Uwaga > Treningi są zamknięte dla osób spoza danej grupy.

    We wszystkich sekcjach zajęcia prowadzi mistrz Paweł Liczner.

 

    !!! UWAGA : prawo do noszenia przez adeptów ubioru w kolorze czarnym nadaje wyłącznie mistrz – z uwagi na fakt, że kolor ten w Polskim Stowarzyszeniu Wu-shu odzwierciedla m.in. poziom zdobytych umiejętności i wiedzy z zakresu uprawianej sztuki walki !!!

 

INFO O PROPOZYCJACH

 

         WEEKENDOWE WYJAZDY W GÓRY

● ... 2 / 1-dniowe sesje techniczne i zajęcia terenowe połączone z wycieczkami turystycznymi we wszystkie zakątki Beskidów oraz ...

● Wyjazdy będą planowane na bieżąco i we wspólnie ustalonym terminie.

● Informacje nt. ostatniej wycieczki można przeczytać TUTAJMAPA.

 

KONTAKT

 

Paweł Liczner > Tel.: 664 926 486 (po godz. 15:00); e-mail: pl-g@wp.pl

Z powyższych danych można także korzystać ws. dotyczących PSWKC.

Adam Riegel > Tel.: 502 364 352 (po godz. 16:00).

 

 

INFO OGÓLNE

**************************************************

 

    Główna część nazwy Stowarzyszenia składa się z dwóch autonomicznych zwrotów, które dla rozróżnienia są od siebie oddzielone oraz zapisywane całkowicie odmiennymi sposobami.

    Zwrot wu-shu (wushu = sztuka walki [zapisany ideogramami]) odnosi się ogólnie do chińskiej tradycji w tej dziedzinie i symbolizuje jej różne aspekty. Wszystkim osobom interesującym się dalekowschodnią kulturą, znany jest bardzo ważny chiński wpływ na tę sferę działalności człowieka.

    Zwrot kuan chung-fu (guan zhongfu = kontemplować wewnętrzną prawdę / poznawać istotę rzeczy [zapisany heksagramami]) nie jest bezpośrednio związany z nazwą sztuki walki – wyznacza ogólnie cel i sposób nastawienia wewnętrznego w odniesieniu do wszystkich naszych poczynań.

    Jedną z ważnych dla nas i ogólnie znanych maksym jest ta mówiąca, że "Ciało i umysł to jedno" – yin i yang muszą się równoważyć i uzupełniać, by można było mówić o działaniu w harmonii.

    Tutaj należy także wspomnieć o ważnej zasadzie, która obowiązuje w Polskim Stowarzyszeniu Wu-shu od samego początku jego istnienia. Zgodnie z nią, wszystkie osoby trenują w takim stopniu, na jaki pozwala im ogólny zakres możliwości i organizm. Dzięki temu zajęcia są "bezpieczne" dla adeptów.

 

    !!! Sprawy organizacyjne związane ze Stowarzyszeniem nadzorują odpowiednie władze PSWKC, które (zgodnie z posiadanym statusem prawnym) jako jedyne mają do tego prawo. Stowarzyszenie nie podlega pod żadne związki czy federacje i jest całkowicie autonomiczne !!!

 

    !!! Każdą osobę, która trenuje lub kiedykolwiek ćwiczyła w naszym Stowarzyszeniu, obowiązuje ważny i generalny zakaz nieuzasadnionego wykorzystywania zdobytych tutaj umiejętności oraz wiedzy !!!

 

Emblemat PSWKC.

Rok powstania : 1987

Prezes : Paweł D. Liczner

KRS : 0000002911

 

E-mail : pl-g@wp.pl

Internet : http://wushu.bnet.pl

Telefon : (+48) 664 926 486

(po godz. 15:00)

Bolan Wushu Xiehui

Guan Zhongfu

Polish Wushu Association

Guan Zhongfu

Nazwa PSWKC (u góry znaki uproszczone, na dole tradycyjne).

Ostatnie zmiany :

2016'08'05

Nowe info. SP-7 w Gliwicach - mapa. SHIER SHENGXIAO (12. zwierząt-symboli zodiaku). GONGAN (jap. Koan; pytanie-odpowiedź w konwencji Chan; jap. Zen). Znak FU (ogólnie życzenie pomyślności itp.). Mistrz Paweł i asystent Adam. Jedna z pierwszych sekcji PSWKC. Trudny los "Smoka" – "Orły" atakują ;) Najdłuższy marsz bez noclegu (111km/27h; mistrz Paweł oraz adepci Arkadiusz i Jerzy) - mapa. Byliśmy ... tu i tam :) - info. Znak WU (–> Wu-shu). Znak SHU (nowy; –> Wu-shu). Znak SHU (dawny; –> Wu-shu). Znak GUAN (Kuan; nowy; –> Kuan Chung-fu). Znak GUAN (Kuan; dawny; –> Kuan Chung-fu). Znak ZHONG (Chung; –> Kuan Chung-fu). Znak FU (–> Kuan Chung-fu). Heksagram GUAN (Kuan; –> Kuan Chung-fu). Heksagram ZHONGFU (Chung-fu; –> Kuan Chung-fu). Znak GONG (Kung; –> Kung-fu). Znak FU (–> Kung-fu). Pieczęć: "Jeśli coś wiesz, powiedz to; jeśli nie, przyznaj, że nie wiesz. Oto prawdziwa wiedza". Chińska muzyka instrumentalna. PENJING (jap. Bonsai; krajobraz w doniczce). Hierarchia stopni i dodatkowe info. Skrót info na temat egzaminów. Test w górach na 12. stopień techniczny. Byliśmy ... tu i tam :) - mapa. Forma WĘŻA - prosty diagram całej formy. Forma WĘŻA - prosty diagram poszczególnych technik. Najszybszy i najdłuższy marszobieg (80km/8h; mistrz Paweł) - mapa. Najszybszy marsz 100km bez noclegu (100km/20h; mistrz Paweł oraz adepci Jerzy i Marcin) - mapa. Znak CHAN (dawny; jap. Zen; kaligrafia; –> Buddyzm Chan). Znak GUAN (Kuan; dawny; kaligrafia; –> Kuan Chung-fu). Znak DAO (Tao; kaligrafia; –> Taoizm). Znak WU (kaligrafia; –> Wu-shu).

SP-7 w Gliwicach – mapa.

Kalendarz 29. sezonu – 2015/2016.

Mistrz Paweł i asystent Adam.

Trudny los "Smoka" – "Orły" atakują ;)

Jedna z pierwszych sekcji PSWKC.

Forma WĘŻA – prosty diagram formy.

Forma WĘŻA – prosty diagram technik.

Skrót info na temat egzaminów.

Hierarchia stopni i dodatkowe info.

Test w górach na 12. stopień.

Byliśmy … tu i tam :) – info.

Byliśmy … tu i tam :) – mapa.

Najdłuższy marsz bez noclegu (111km/27h; mistrz Paweł oraz adepci Arkadiusz i Jerzy) – mapa.

Najszybszy i najdłuższy marszobieg (80km/8h; mistrz Paweł) – mapa.

Najszybszy marsz 100km bez noclegu (100km/20h; mistrz Paweł oraz adepci Jerzy i Marcin) – mapa.

SHIER SHENGXIAO (12. zwierząt zodiaku).

Znak FU (ogólnie życzenie pomyślności itp.).

GONGAN (pytanie-odpowiedź w konwencji Chan).

PENJING (krajobraz w doniczce).

Znak WU (–> Wu-shu).

Znak SHU (nowy; –> Wu-shu).

Znak SHU (dawny; –> Wu-shu).

Znak GUAN (Kuan; nowy; –> Kuan Chung-fu).

Heksagram GUAN (Kuan; –> Kuan Chung-fu).

Znak GUAN (Kuan; dawny; –> Kuan Chung-fu).

Znak ZHONG (Chung; –> Kuan Chung-fu).

Heksagram ZHONGFU (Chung-fu; –> Kuan Chung-fu).

Znak FU (–> Kuan Chung-fu).

Znak GONG (Kung; –> Kung-fu).

Znak FU (–> Kung-fu).

Znak CHAN (dawny; –> Buddyzm Chan).

Znak DAO (Tao; –> Taoizm).

Znak GUAN (Kuan; dawny; –> Kuan Chung-fu).

Znak WU (–> Wu-shu).

Pieczęć: "Jeśli coś wiesz, powiedz to; jeśli nie, przyznaj, że nie wiesz. Oto prawdziwa wiedza".

Chińska muzyka instrumentalna.

Kalendarz 29. sezonu treningowego - 2015/2016.